Fizičko vaspitanje omiljeni predmet - PROMO FILM

U filmu možete videti neke od sadržaja koji se koriste u nastavi fizičkog vaspitanja. Prevashodno su prikazani gimnastički elementi, čime želimo da predstavimo odlične uslove koje škola poseduje. Pored ovoga imamo i sadržaje u nastavi plivanja, kao i kolektivnih sportova sa loptom, što će biti tema nekog drugog promotivnog filma.

     PROMO FILM...

Logo_skole.png