Предшколско одељење

Програм припреме за полазак у основну школу, односно, припремни предшколски програм, део је обавезног образовања и васпитања и овај програм, у години пред полазак у школу траје четири сата дневно, најмање девет месеци.

Родитељи, односно старатељи, дужни су да упишу децу рођену од 01. марта 2011. године до 01. марта 2012. године у дечји вртић, односно основну школу, ради похађања припремног предшколског програма. Упис почиње од 01. јуна 2017. године, али је пожељно формирање група до 15. августа 2017. године.

Похађање овог програма је бесплатно.

Документација потребна за упис деце у припремни предшколски програм:

1. извод из матичне књиге рођених;
2. доказ о здравственом прегледу детета (потврда педијатра да је дете здравствено способно, која се добија у домовима здравља);
3. уверење о месту становања