Продужени боравак

Продужени боравак у ОШ „14. октобар“ у Баричу почео је са радом 2. децембра 2013.

Рад са децом у продуженом боравку одвија се у две смене: 7-13 и 11-17 часова, у зависности од редовне наставе.

Активности:

  1. Обавезне – израда домаћег задатка и учење,
  2. Слободне – гледање ТВ програма, шетње, спорт, друштене игре и
  3. Организоване – активности везане за одређену тему (екологија, празници, другарство…)

Циљеви реализације садржаја у продуженом боравку у складу су са општим циљевима основног образовања:

-омогућити детету квалитетан програм и открити пуне потенцијале као јединствене особе

-омогућити детету развој као социјалног бића кроз живот и сарадњу са осталимa како би дете допринело добру у друштву.

-припремити дете за даље образовање и целоживотно учење

Акценат је на изради домаћег задатка јер је веома важно оспособити децу да самостално, тачно и уредно заврше своје обавезе.

Све што им није јасно, питају и одмах добију повратну информацију.

Простор у продуженом боравку је опремљен неопходним техничким и наставним средствима.

Група је хомогена.
Просторије које су намењене за потребе продуженог боравка су опремљене у складу са потребама ученика, а на располагању су и фискултурна сала, мултимедијална учионица, библиотека и медијатека.