Запослени

Директор

Директор

Драган Ненадић, професор физичке културе
Стручна служба

Стручна служба

Славица Јовић, педагог
Стручна служба

Стручна служба

Јелена Крунић, психолог
Стручна служба

Стручна служба

Ненад Јоксимовић, логопед
Први разред

Први разред

Оливера Богићевић, професор разредне наставе I1
Први разред

Први разред

Зорка Јаковљевић, професор разредне наставе I2
Први разред

Први разред

Ана Андрић, професор разредне наставе I3
Други разред

Други разред

Јелена Баљевић, професор разредне наставе II1
Други разред

Други разред

Нада Петровић, професор разредне наставе II2
Други разред

Други разред

Данијела Јовановић, професор разредне наставе II3
Други разред

Други разред

Аница Сенић, професор разредне наставе II4
Трећи разред

Трећи разред

Душица Тодоровић, професор разредне наставе III1
Трећи разред

Трећи разред

Ивана Ђурић, професор разредне наставе III2
Трећи разред

Трећи разред

Драгана Биговић, професор разредне наставе III3
Трећи разред

Трећи разред

Николина Ивановић, професор разредне наставе III 4
Четврти разред

Четврти разред

Верица Јевтић, професор разредне наставе IV1
Четврти разред

Четврти разред

Душанка Бајић, професор разредне наставе IV2
Четврти разред

Четврти разред

Мр Сандра Карић, професор разредне наставе, педагошки саветник IV3
Четврти разред

Четврти разред

Јелена Максимовић, професор разредне наставе IV4
Српски језик

Српски језик

Гордана Варничић, професор српског језика и књижевности VII2
Српски језик

Српски језик

Зорица Милованкић, професор српског језика и књижевности
Српски језик

Српски језик

Биљана Марковић, професор српског језика и књижевности VIII3
Француски језик

Француски језик

Јасмина Лелековић, професор француског језика и књижевности V1
Француски језик

Француски језик

Катарина Перић, професор француског језика и књижевности
Француски језик

Француски језик

Марко Смиљковић, професор француског језика и књижевности
Француски језик

Француски језик

Ивана Јевђеновић, професор француског језика и књижевности VII1
Енглески језик

Енглески језик

Марина Катић, професор енглеског језика и књижевности VIII2
Енглески језик

Енглески језик

Ивана Ћеклић Калабић, наставник енглеског језика
Ликовна култура цртање, сликање и вајање

Ликовна култура цртање, сликање и вајање

Коста Миловановић, професор ликовне културе VIII1
Музичка култура

Музичка култура

Жељка Антолич, професор музичке културе
Историја

Историја

Жељена Васковић , наставник историје и географије
Историја

Историја

Јелена Тмушић, професор историје V2
Географија

Географија

Бранислав Ковачевић, професор географије
Физика

Физика

Соња Дубајић- Ситарица, професор физике
Математика

Математика

Љиљана Савић, професор математике V3
Математика

Математика

Милан Катић, професор математике
Математика

Математика

Перо Ненадић, професор математике VI3
Биологија

Биологија

Кристина Бастајић, професор биологије
Биологија

Биологија

Сања Ковић, професор биологије
Хемија

Хемија

Маријана Новитовић, професор хемије
Хемија

Хемија

Јасминка Кунић, професор хемије
Техника и технологија

Техника и технологија

Урош Ћеранић, професор технике и технологије V4
Техника и технологија

Техника и технологија

Славица Јосиповић, професор технике и технологије VI2
Техника и технологија

Техника и технологија

Милена Шишић, професор технике и технологије
Физичко и здравствено васпитање

Физичко и здравствено васпитање

Тамара Гардашевић, професор физичког и здравственог васпитања VI4
Физичко и здравствено васпитање

Физичко и здравствено васпитање

Душан Сретеновић, професор физичког и здравственог васпитања VI1
Верска настава

Верска настава

Мр Зорица Прибановић, дипломирани теолог
Грађанско баспитање

Грађанско баспитање

Ивана Јевђеновић, професор француског језика VII1
Информатика и рачунарство

Информатика и рачунарство

Александра Чолић, професор информатике и рачунарства VII3
Информатика и рачунарство

Информатика и рачунарство

Никола Станојевић, професор информатике и рачунарства
Продужени боравак

Продужени боравак

Ивана Ђурић, професор разредне наставе
Продужени боравак

Продужени боравак

Катарина Јевђеновић, професор разредне наставе
Прешколско одељење

Прешколско одељење

Дијана Стијак, васпитач
Прешколско одељење

Прешколско одељење

Марија Миленковић, васпитач
Библиотека

Библиотека

Слађана Бајчић, дипломирани филолог опште књижевности
Секретар

Секретар

Данка Обрадовић, мастер права
Рачуноводство

Рачуноводство

Шеф рачуноводства: Светлана Матић, дипломирани економиста
Рачуноводство

Рачуноводство

Благајник: Душица Ковачевић, рачуноводствени техничар
Домари и ложачи

Домари и ложачи

Слободан Кадић
Домари и ложачи

Домари и ложачи

Предраг Станојловић
Спремачице

Спремачице

Драгана Максимовић
Спремачице

Спремачице

Биљана Богдановић
Спремачице

Спремачице

Дубравка Аврамовић
Спремачице

Спремачице

Марина Василов
Спремачице

Спремачице

Милкица Јовановић
Спремачице

Спремачице

Слађана Станојловић