Буђење пролећа

У суботу, 20.04.2013. ученици 6. 7. и 8. разреда пешачењем од Барича до Мале Моштанице и боравком у природи учествовали су у 

реализацији следећих тема (КЛИКНИ):

1. Значај пешачења у природи

2. Облици рељефа

3. Биљни и животињски свет Мале Моштанице