Распоред звоњења

ПРЕ ПОДНЕ

 1. ЧАС  0730 – 0815
 2. ЧАС 0820 -0905
 3. ЧАС 0925 – 1010
 4. ЧАС 1015– 1100
 5. ЧАС 1105 – 1150
 6. ЧАС 1155 -1240

ПОСЛЕ ПОДНЕ

 1. ЧАС  0730 – 0815
 2. ЧАС 0820 -0905
 3. ЧАС 0925 – 1010
 4. ЧАС 1015– 1100
 5. ЧАС 1105 – 1150
 6. ЧАС 1155 -1240