Пројекти

еТвининг (eTwinning) је интернет портал који повезује запослене у школским и предшколским установама широм Европе. Ову заједницу чине хиљаде наставника и едукатора који деле визију инклузивних школа користећи информационе и комукационе технологије. Циљ ове организације је да омогући својим чланицама да заједнички осмишљавају и спроводе пројекте, размењују идеје и примере добре праксе, повезују ученике и обогаћују наставу. У овим активностима од ове школске године учествује и наша школа.

Пројекти:

„Буди другар, не насилник“

Think, act and learn