Географска секција

ГЕОГРАФСКА СЕКЦИЈА

Географска секција окупља све ученике од петог до осмог разреда заинтересоване да кроз игру и забаву науче и истраже нешто ново о планети Земљи, екологији, очувању животне средине. Ученици се кроз ваннаставне активности упознају са вредностима али и видовима злоупотребе природе у својој непосредној околини, припремају се за квалитетније разумевање појава и процеса у природи, оспособљавају се за коришћење савремених технологија које им омогућавају самостално и трајно надограђивање постојећих знања. Чланови секције такође учествују у изради помоћних наставних средстава, обележавању важних датума ( “ Дан планете Земље“, “ Дани Дунава“…), и баве се бројним другим активностима.

Бранислав Ковачевић

професор географије