Бициклом у Велику Моштаницу

У суботу, 30.09.2023. године одржан је излет бициклиста на релацији Барич – Мала Моштаница – Велика Моштаница – Барич. Планиране активности у природи реализоване су заједно са ученицима и наставницима из ОШ „Бранко Радичевић“ из Велике Моштанице а конципиране су као интегративна теренска настава са међупредметним повезивањем наставе технике и технологије, географије, биологије, ликовне културе и физичког и здравственог васпитања, са посебним освртом на еколошке теме.
У дворишту ОШ „Бранко Радичевић“ из Велике Моштанице  одржана је практична вежба прве помоћи у сарадњи са Црвеним крстом Обреновац, док  су на спортском терену одржани спортски сусрети ученика из Велике Моштанице и Барича. На излету је учествовало 133 ученика  IVV, VI, VII и VIII разреда, који су као бициклисти превезли стазу од 25 км уз пратњу Саобраћајне полиције Обреновац
Тим наставника у саставу: Бранислав КовачевићСандра КарићМарко СмиљковићСања КовићКоста МиловановићДраган Ненадић и Урош Ћеранић имао је велику помоћ и подршку бивших ученика: Стефана КукољаЛазара ЛазаревићаАндрије ЦветковићаВељка Николића, Марка Станојевића, Видака Рајковића Марића и Вука Мрђе као и родитеља Љиљане Дрндаревић, Филипа Дрндаревића, Небојше Јовановића, Славице Теофиловић и Бранка Мрђе.
Свих 155 учесника овог излета понело је прегршт утисака, што га је учинило лепим и незаборавним.

Програм излета…      СЛИКЕ…     ВИДЕО (Коста Миловановић)…