Бициклом у Велику Моштаницу

У суботу, 30.09.2023. године одржан је излет бициклиста на релацији Барич – Мала Моштаница – Велика Моштаница – Барич. Планиране активности у природи реализоване су заједно са ученицима и наставницима из ОШ „Бранко Радичевић“ из Велике Моштанице а конципиране су као интегративна теренска […]

Бициклом у Дражевац

У суботу, 08.10.2022. године одржан је излет бициклиста на релацији Барич – Јасенак – Дражевац – Барич. Планиране активности у природи реализоване су заједно са ученицима и наставницима из ОШ „Дражевац“, а конципиране су као интегративна теренска настава са међупредметним повезивањем[…..]

Излет у Малу Моштаницу

У суботу, 02.10.2021. одржан је излет ученика од 5. до 8. разреда у Малу Моштаницу. На излету је било 86 ученике и 6 наставника. Сви учесници излета су возили бицил од школе у Баричу до школе у Малој Моштаници у[…..]

Бициклистички излет – обалом Саве и Колубаре до Забрана и Перила

У суботу, 12.10.2019. одржан је бициклистички излет на релацији Барич (школа) – Индустријска зона Барич – Градилиште моста и ауто-пута – Колубарски насип и мост – Забран – Перило – Забрежје- Обреновац – Барич. Ученици су имали прилику[…..]

Бициклистички излет међу најуспешнијим ваннаставним активностима у Србији

У четвртак, 25.10.2018. у ОШ „Вук Караџић“ из Београда одржано је Јавно презентовање најуспешнијих ваннаставних активности по конкурсу који је расписао Завод за унапређивање образовања и васпитања (ЗУОВ) крајем прошле године. Бициклистички сусрети, које организује наша школа од 2012. године, нашли су се међу[…..]

Бициклистички сусрети у Малој Моштаници

У суботу, 13.10.2018. одржан је излет бициклиста на релацији Барич – Виногради (Барич) – кућа академског вајара Ратка Вулановића – школа Мала Моштаница – Тарајиш (Вранић) – школа Јасенак- школа Барич. Ученици су имали прилику да бораве у атељеу на[…..]

Бициклистички сусрети у Дражевцу

У суботу, 21.10.2017. одржан је излет бициклиста на релацији Барич- Јасенак (Буковик)- Јасенак (школско двориште)- Дражевац (двориште ОШ „Дражевац“ и игралиште локалног фудбалског клуба). Планиране активности у природи су реализоване заједно са ученицима и наставницима из ОШ „Дражевац“, а имале[…..]

Бициклистички сусрети у Великој Моштаници

У суботу, 24.09.2016. одржан је излет бициклиста на релацији Барич- Мала Моштаница- Умњански вис- Велика Моштаница (двориште ОШ „Бранко Радичевић“). Активности у природи и у дворишту школе у Великој Моштаници су реализоване заједно са ученицима и наставницима из овога[…..]

Колубарском долмом на бициклу

У суботу, 03.10.2015. одржан је излет бициклиста на релацији Барич- ушће Колубаре- Обреновац- Велико Поље- Споменик природе „Јозића колиба“- Барич под радним називом „Колубарском долмом на бициклу“. Активностима у природи реализовани су садржаји саобраћајне, географске, еколошке и ликовне секције. На излету је учествовало 42 ученика V и[…..]

Бициклистичке игре без граница

У суботу, 20.09.2014. одржан је излет бициклиста на релацији Барич- Мала Моштаница- Тараиш- Јасенак- Барич под радним називом „Бициклистичке игре без граница“. Активностима у природи реализовани су садржаји саобраћајне, географске, спортске, еколошке и ликовне секције. На излету је учествовало 77 ученика од V до VIII разреда. Програм[…..]