Бициклистичке игре без граница

У суботу, 20.09.2014. одржан је излет бициклиста на релацији Барич- Мала Моштаница- Тараиш- Јасенак- Барич под радним називом „Бициклистичке игре без граница“. Активностима у природи реализовани су садржаји саобраћајнегеографскеспортскееколошке и ликовне секције. На излету је учествовало 77 ученика од V до VIII разреда.

Програм излета…       Извештај са излета (pptx)…