Географска секција- стазама завичаја

Дана 24.03.2012. године ученици 7. и 8. разреда Основне школе ,,14.октобар“ Барич, чланови географске секције , на терену су кроз посматрања, бележења, закључивања и уз помоћ наставника утврдили општи изглед рељефа у локалној средини. -рељеф: брежуљкаст и брдовит

-речна долина Саве са меандрима

-Баричка ада ,,Спруд“

-локалитети клизишта и ерозије

Посебно су разматрани природни и антропогени узроци клизишта.Последице клизишта као и могућности и мере које успоравају и спречавају процесе клизишта.

ДЕФИНИЦИЈА КЛИЗИШТА

Клизиште је део терена који се транслаторно или ротационо помера преко стабилне подлоге или је то део терена у коме су сачувана структурна и морфолошка својства створена процесом клизања

ИНДИКАТОРИ КЛИЗИШТА

-Заглављени прозори и врата;

-Појављују се пукотине на зиду,темељу куће или стази;

-Спољни зидови,стазе,степенице бивају одвојени од зграде;

-Појављују се широке пукотине,које се лагано шире дуж улице и дворишта;

-Пуцају подземне инсталације-водоводна,канализациона;

-Ограде потпорни зидови,дрвеће се нагињу;

У реализацији ове теме су учествовали следећи ученици:

1) Лукић Миодраг 8/4

2) Милица Петровић 8/3

3) Николина Којевић 8/3

4) Марина Соколовић 8/3

5) Јелена Соколовић 7/2

6) Марија Младеновић 7/2

7) Јована Јевђеновић 8/3

8) Милица Корлат 7/1

9) Сара Миловановић 7/2

10) Анђела Јочић 7/2

11) Алекса Миздрак 7/2

12) Саша Васиљевић 7/2

13) Марија Јочић 8/4

14) Милица Борисављевић 8/4

15) Андријана Пешић 8/4

16) Јован Милосављевић 8/1

17) Сретен Јевтић 7/1

18) Владимир Галић 8/2

19) Никола Пантелић 8/2

20) Вук Јанковић 7/1

21) Стефан Тодоровић 7/1

22) Немања Тодоровић 7/1

23) Марија Ђурђевић 7/1

24) Јован Урошевић 8/

25) Петар Филиповић 7/1

26) Јована Бешевић 8/2

27) Милица Авдаловић 8/2

29) Милица Јевђеновић 8/2

30) Милица Томашевић 8/2

31) Марина Адамовић 8/2

32) Гордана Радојчић 8/2

Реализатори теме: проф. Јелена Тошић

проф.Урош Ћеранић

проф. Бранислав Ковачевић