Чувари природе у нашој школи

У суботу, 21.05.2022. наставнице Кристина Бастајић и Сања Ковић су у оквиру слободне активности Чувари природе са ученицима обележиле „Светски дан пчела“ . Ученици су обрађивала различите садржаје о пчелама и урадили паное и презенетовали своје радове. Уједно су и направили хотел за пчеле.

СЛИКЕ…