Информатика и рачунарство

Материјал за ученике 6. разреда:
1.Одговорна и сигурна употреба ИКТ уређаја
2.Интернет
3.Коришћење ресурса на мрежи
4.Опасност на интернету
5. Рачунари и друштво

Материјал за ученике 7. разреда:
1. Логичка структура текстуалног документа
2. Растерска и векторска графика
3. URL DNS IP
4. Анимација
5. Хипервеза и хипертекст
6. Графика