Обавештење о упису ученика у припремни предшколски програм у школској 2023/2024. години

Обавештавају се родитељи, односно законски заступници деце дорасле за упис у припремну предшколску групу у школској 2023/2024.години, да Основна школа „14.октобар“ у Баричу почиње упис предшколаца од 01.јуна 2023. године до 15.јула 2023. године.

· У припремни предшколски програм се уписују деца рођена од 1. марта 2017. године до 28. фебруара 2018.године.

· За упис у предшколско потребна су следећа документа:

-извод из матичне књиге рођених за дете-oригинал

-потврда о пребивалишту-адреса становања-фотокопија

-потврда лекара да је дете способно за похађање припремног предшколског Програма, доставити седам дана пре поласка у предшколско.

За сва питања родитељи, односно други законски заступници детета, се могу обратити секретару школе, позивом на телефон 011/870-12-13, сваког радног дана од 08:00 до 14:00 часова.

УПРАВА ШКОЛЕ