Припреме за шесто такмичење у гимнастици

Драги ученици, у прилогу имате линкове обавезних састава по дисциплинама за шесто школско такмичење у гимнастици Меморијал „Богдан Перић“, које ће се одржати 27. децембра 2018. Вежбе које видите могу вам служити као помоћ при учењу које спроводите на часовима физичког васпитања. Спортски поздрав!!!

Партер од 1-4. разреда https://www.youtube.com/watch?v=oA3bfums0CI
Прескок од 1-4. разреда https://www.youtube.com/watch?v=_qfXKSFFdHA
Вратило од 1-4. разреда https://www.youtube.com/watch?v=aL_Lx2Zfydc
Карике од 1-4. разреда https://www.youtube.com/watch?v=fZfDbLov74I
Греда од 1-4. https://www.youtube.com/watch?v=4hfkabHQ328
Партер 5.и 6. https://www.youtube.com/watch?v=CgltNOXh3Q4
Греда 5.и 6. https://www.youtube.com/watch?v=lhEdpM7U2SI
Вратило 5.и 6. https://www.youtube.com/watch?v=pdVoanK8Hi4
Кругови 5.и 6 https://www.youtube.com/watch?v=fZfDbLov74I
Прескок 5.и 6. https://www.youtube.com/watch?v=lDEg6qZCl_k

Греда 7. и 8.  https://www.youtube.com/watch?v=iBefHM67HLE
Прескок 7. и 8. https://www.youtube.com/watch?v=iaa2FU5BZDE
Вратило 7. и 8. https://www.youtube.com/watch?v=oPwDqTMZwPw
Партер 7. и 8. https://www.youtube.com/watch?v=z6AWiI_U_ho
Кругови 7. и 8. https://www.youtube.com/watch?v=JoTN6K9Nx9s