Припреме за VII школско такмичење у гимнастици Меморијал „Богдан Перић“

Ово су линкови за обавезне саставе по дисциплинама за девојчице и дечаке који ће наступити на 7. ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ У ГИМНАСТИЦИ МЕМОРИЈАЛ „БОГДАН ПЕРИЋ“. Током децембра месеца одржаће се унутар одељенска такмичења и међуодељенска такмичења. Право наступа на завршном такмичењу (крајем децембра месеца 2019.) имаће ученице и ученици који имају припремљене саставе у све четири дисциплине. Категорије су подељене на: девојчице од 1-4 разреда, девојчице од 5-6 разреда и девојчице од 7-8 разреда (прескок, вратило, греда, партер) ,и дечаке 1-4 разреда, дечаке 5-6 разреда, дечаке 7-8 разреда (партер, кругови, вратило, прескок).

Тимове за наступ на финалном такмичењу чине четири такмичара (такмичарке) чији чланови наступају у све четири дисциплине.

https://www.youtube.com/watch?v=_hOt_9eAfmQ / devojčice od 1-4 razred (preskok, vratilo, greda, parter)

https://www.youtube.com/watch?v=iz4sx_HhFRA / dečaci od 1-4 razreda (parter)

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=PZttrRNknhI&app=desktop/ dečaci 1-4 razreda (krugovi)

https://www.youtube.com/watch?v=_SO7k7VjXjk / decaci 1-4 razred (vratilo)

https://www.youtube.com/watch?v=-qPEdMOgxHY / dečaci 1-4 razred (preskok)

https://www.youtube.com/watch?v=z4BuEtNVfWk / devojčice 5-6 razred (preskok, vratilo, greda, parter)

https://www.youtube.com/watch?v=Ny3a-8c2PYs / dečaci 5-6 razred (parter)

https://www.youtube.com/watch?v=pLPyAYfnjhk / dečaci 5-6 razred (krugovi)

https://www.youtube.com/watch?v=D7Va_sgAHC0 / dečaci 5-6 razred (vratilo)

https://www.youtube.com/watch?v=LSQbfaGa7gA / dečaci 5-6 razred (preskok)

https://www.youtube.com/watch?v=PIL658FYF4M / devojčice 7-8 razred (preskok, vratilo, greda, parter)

https://www.youtube.com/watch?v=z6AWiI_U_ho / dečaci 7-8 razred (parter)

https://www.youtube.com/watch?v=yasLRlbgzzc / dečaci 7-8 razred (krugovi)

https://www.youtube.com/watch?v=JqnGS6qTJtw / dečaci 7-8 razred (vratilo)

https://www.youtube.com/watch?v=PT-yPlLaHNk / dečaci 7-8 razred (preskok)