Рецитаторска секција- ЈАВНИ ЧАС

У четвртак, 24.05.2018. одржан је јавни час рецитаторске секције. Циљ часа је презентација рада и наученог у току школске године на часовима рецитаторске секције: наградити најуспешније рецитаторе, осталим ученицима омогућити да јавно, пред родитељима, наставницима и осталим ученицима покажу шта и како су научили у досадашњем раду, сарадња са осталим секцијама и радионицама у школе као и неговање Српског језика и поезије наших познатих песника.  Опширније…       СЛИКЕ…