Саобраћајни полигони

Републичка такмичења

2022

2019

2018

1. ПОЛИГОН 

Полигон спретности- Хала Пионир- СКИЦА…
Полигон спретности- Хала Пионир (ВИДЕО)…

2. ПОЛИГОН

Полигон  практичног понашања у саобраћају- Хала Пионир- СКИЦА…
Полигон  практичног понашања у саобраћају- Хала Пионир (ВИДЕО)…

2017

1. ПОЛИГОН 

Полигон спретности- Хала Пионир- СКИЦА…

2. ПОЛИГОН

Полигон  практичног понашања у саобраћају- Хала Пионир- СКИЦА…

2015

1. ПОЛИГОН 

Полигон спретности- Хала Пионир- СКИЦА…
Полигон спретности- Хала Пионир (ВИДЕО)…

2. ПОЛИГОН

Полигон  практичног понашања у саобраћају- Хала Пионир- СКИЦА…
Полигон  практичног понашања у саобраћају- Хала Пионир (ВИДЕО)…

Окружна такмичења

1. ПОЛИГОН

Полигон спретности 2023- Факултет спорта и физичког васпитања- СКИЦА
Полигон спретности 2022- ОШ „Војвода Мишић“ Београд- СКИЦА…

Полигон спретности 2019- Хала 5 Београдског сајма- СКИЦА…

Полигон спретности 2018- Кошутњак (Пионирски град)- СКИЦА…

Полигон спретности 2015- Кошутњак (Пионирски град)- СКИЦА…

2. ПОЛИГОН

Полигон практичног понашања у саобраћају 2023 – Факултет спорта и физичког васпитања- СКИЦА
Полигон практичног понашања у саобраћају 2022 – ОШ „Војвода Мишић“ Београд- СКИЦА…

Полигон практичног понашања у саобраћају 2019- Хала 5 Београдског сајма- СКИЦА…

Полигон практичног понашања у саобраћају 2018- Кошутњак (Пионирски град)- СКИЦА…

Полигон практичног понашања у саобраћају 2009- Кошутњак (Пионирски град)- СКИЦА…

Полигон практичног понашања у саобраћају 2010- Пионирски парк- СКИЦА…
Полигон практичног понашања у саобраћају 2011- Кошутњак (Пионирски град)- СКИЦА…