Семинар: Предузетништво у основним школама

У недељу, 10.3.2019. год. одржан је семинар у Првој обреновачкој основној школи који је имао за циљ стручно усавршавање и обуке наставника у области развоја предузетничких компетенција као и стварању услова за реализацију предузетништва у основним школама. Поред нашег Тима за међупредметне компетенције и предузетништво учествовали су и тимови из школе домаћина и ОШ „Грабовац“ из Грабовца.

Водич за ученичке задруге…