Сусрети васпитачица  и учитеља-ца запослених на територији  ГО Обреновац

У понедељак, 13. маја 2024. године  реализованa је креативна радионица заснована на приручнику за васпитаче, учитеље и родитеље „Од стварања до сазнања“ који говори о креативним начинима за развијање различитих облика писмености. Радионица је реализована у објекту „Ружица“ у Белом Пољу (ПУ „Перка Вићентијевић“), а реализатор је била Вукица Павловић која је и ауторка приручника. Учесници су биле васпитачице и учитељи-це запослене на месту наставника разредне наставе. Циљ радионице је унапређивање сарадње између учитеља и васпитача.

Опширније…