Тестови – САОБРАЋАЈ

ПРОВЕРА ЗНАЊА

ТЕСТОВИ ОД 2023 –  кликни на линк…

ТЕСТОВИ 2022

Школско 2022 Б… Школско 2022 Ц… Општинско 2022… Окружно 2022… Државно 2022

ТЕСТОВИ 2020

Школско 2020 Б…Школско 2020 Ц…


ТЕСТОВИ 2019

Школско 2019 Б… Школско 2019 Ц… Општинско 2019… Окружно 2019…


ТЕСТОВИ 2018

Школско 2018 Б… Школско 2018 Ц…  Општинско 2018… Окружно 2018… Државно 2018


ТЕСТОВИ 2017

Школско 2017 Б… Школско 2017 Ц…   Општинско 2017… Окружно 2017… Државно 2017

ТЕСТОВИ 2016

Школско 2016 Б… Школско 2016 Ц…  Општинско 2016...  Окружно 2016…   Државно 2016

ТЕСТОВИ 2015

Школско 2015 Б… Школско 2015 Ц… Општинско 2015… Окружно 2015…    Државно 2015

ТЕСТОВИ 2014

Школско 2014 Б…   Школско 2014 Ц…  Општинско 2014… Окружно 2014…

ТЕСТОВИ 2013

Школско 2013 Б… Школско 2013 Ц… Општинско 2013… Окружно 2013…

ТЕСТОВИ 2012

Школско 2012 Б… Школско 2012 Ц…  Општинско 2012… Окружно 2012…

ТЕСТОВИ 2011

Школско 2011 Б…  Школско 2011 Ц…   Општинско 2011… Окружно 2011…

ТЕСТОВИ 2010

Школско 2010 Б…  Школско 2010 Ц…   Општинско 2010… Окружно 2010… Државно 2010…

РЕШЕЊА ТЕСТОВА…