Упис ученика у први разред за школску 2023-2024

Упис ученика у први разред основне школе обавља се у периоду од 03.04. до 31.05.2023.године.

У први разред се уписују деца рођена 01.03.2016.године и деца рођена до 29.02.2017.године.

Школа је дужна да упише дете које има пребивалиште на подручју школе.

Школа може да упише дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, а у складу са просторним могућностима школе.

Родитељ може да изабере основну школу у коју ће да упише дете, о чему је требало поднети захтев изабраној школи до 01.02.2023.године.

Заказивање термина за долазак у школу ради уписа и тестирања првака обављаће се електронским путем преко портала еУправа  (https://euprava.gov.rs) .

Родитељи прилоком уписа не подносе ни један документ у папирном облику.Изузетно, ако је лекарски преглед обављен код лекара из приватне праксе, биће потребно да извештај родитељ или други законски заступник детета донесе у школу приликом уписа.

Моле се родитељи да приликом електронског  заказивања термина за тестирање деце бирају понуђене датуме тек након што обаве здравствени преглед детета.

Уколико родитељ или други законски заступник није у могућности да заказе термин за упис детета електронским путем, може термин заказати лично или на број телефона 011/870-12-13.

Приликом уписа и заказивања термина потребно је да родитељ код себе има личну карту и матични број детета.

Све додатне информације везане за упис ученика у први разред можете добити на телефон 011/870-12-13 сваког радног дана од 08:00 до 14:00 часова.

Директор школе

Драган Ненадић